Timetable

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
7am   7am Open Training 7am   7am Open Training 7am   7am    
8am   8am   8am   8am   8am   8am  
9.30am Altitude Spinning Class 9.30am   9.30am Altitude Spinning Class 9.30am   9.30am Altitude Spinning Class 9am Altitude Spinning Class
10am   10am   10am   10am   10am   10am  
11am   11am   11am   11am   11am   11am  
Midday   Midday   Midday   Midday   Midday   Midday  
1pm   1pm   1pm   1pm   1pm   1pm  
2pm   2pm   2pm   2pm   2pm   2pm  
3pm   3pm   3pm   3pm   3pm   3pm  
4pm   4pm   4pm   4pm   4pm   4pm  
5pm   5pm   5pm   5pm   5pm   5pm  
6pm Altitude Spinning Class 6pm   6pm Altitude Spinning Class 6pm   6pm Altitude Spinning Class 6pm  
7pm Olympic Weightlifting Club 7pm   7pm Olympic Weightlifting Club Altitude Spinning Class 7pm   7pm   7pm  
8pm   8pm   8pm   8pm   8pm   8pm  

Key

  Altitude Spinning Class
  Olympic Weight Lifting Club
  Open training
  Closed